Voorwaarden van Gebruik

COUPON.AC, van de commissie, op basis van affiliate marketing uit de merchant partners ("Affiliate Verkopers"). Om ervoor te zorgen dat u, als een COUPON.AC Geregistreerde Gebruiker of gast bezoeker ("Gebruiker"), volledig te begrijpen wat uw rechten zijn als een Gebruiker, en wat onze verantwoordelijkheid is om u, hebben we deze gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst").
Als een Gebruiker van de COUPON.AC website (hierna te noemen: "COUPON.AC" of de "Site"), u gaat ermee akkoord dat u hebt gelezen, begrepen en aanvaard de volgende "Voorwaarden en Condities" en instemming te worden gebonden door alle van de "Algemene Voorwaarden", met inbegrip van toekomstige wijzigingen of updates daarvan.
Voorwaarden GEMEENSCHAP Te delen coupons op onze gemeenschap, moet u een unieke gebruikersnaam. Dubbele gebruikersnamen zijn niet toegestaan, dus als de naam die u invoert, is al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere te kiezen. COUPON.AC, naar eigen goeddunken, te blokkeren, registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten. Elke coupon geplaatst op onze gemeenschap, met inbegrip van alle informatie gekoppeld aan de indiening, geeft alleen de mening van de auteur van de coupon en geeft niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de COUPON.AC of enig persoon of entiteit geassocieerd met het. Terwijl COUPON.AC kan gebruik moderators en beheerders voor het bewaken van de inhoud en het uiterlijk van de coupon inzendingen en andere informatie die geplaatst is in onze gemeenschap, erkent u dat de COUPON.AC is onder geen verplichting om dit te doen. Gezien het real-time karakter van deze gemeenschap, is het voor ons onmogelijk is te controleren of te beoordelen, elke coupon indiening en de inhoud. U gaat ermee akkoord dat noch COUPON.AC, noch enige persoon of entiteit is gekoppeld, zal verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, juistheid, volledigheid of geldigheid van enige informatie die op onze gemeenschap. U gaat ermee akkoord dat u niet gebruik maken van onze gemeenschap voor het plaatsen van materiaal of links naar materiaal, of voor het toevoegen van bestanden, waaronder materiaal, die willens en wetens onjuiste en/of lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, hatelijk, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiënteerde, bedreigende, inbreukmakend op iemands privacy, of anderszins in strijd met de wet. U stemt ermee in u niet post promotionele informatie aan voor een website of een entiteit waarvan u een partner, werknemer, eigenaar of anderszins het ontvangen van een uitkering uit. Gebruikers die handelen in strijd met deze bepaling machtigt COUPON.AC gemeenschap voor het opladen van de som van $2000.00 in de reclame kosten per strijd indiening, plus eventuele incasso-en juridische kosten die betrokken zijn bij het verzamelen van de schuld. U gaat ermee akkoord dat u niet zal plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht, tenzij een dergelijke auteursrechten in eigendom zijn van u of COUPON.AC. U verleent hierbij COUPON.AC een eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije licentie te verspreiden, te kopiëren, aan te passen, te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins te gebruiken inhoud en informatie die je plaatst in onze gemeenschap, voor welk doel en in welke media nu bekend of hierna ontwikkeld. U uitdrukkelijk akkoord dat wij zijn vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in elke posting of communicatie die u naar ons verstuurt zonder vergoeding en voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten met behulp van dergelijke informatie. Advertenties, referral programma ' s, kettingbrieven, piramide stelsels, aanbiedingen en links naar on-line gokken websites zijn ook ongepast op de COUPON.AC gemeenschap. Elke Gebruiker die van mening is dat een geplaatst coupon is verwerpelijk wordt aangemoedigd om direct contact met ons op door te klikken op "een probleem Melden" naast een coupon. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal redelijke inspanningen leveren om maatregelen te nemen die wij nodig achten binnen een redelijke periode van tijd. Aangezien dit een handmatig proces, wordt u geadviseerd dat wij niet in staat zijn te verwijderen of te bewerken name kortingsbonnen meteen. COUPON.AC behoudt zich het recht voor om te verwijderen van coupon voor welke reden dan ook, naar ons goeddunken. U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw coupons, en dat zal u vrijwaren en schadeloos te stellen COUPON.AC en hun agenten en werknemers met betrekking tot een vordering die is gebaseerd op het uiterlijk en/of het doorgeven van uw coupon inzending(en). ROBOTS Deze site bevat robot exclusion headers. Veel van de informatie op de COUPON.AC wordt bijgewerkt op een real time basis en is eigendom van of in licentie COUPON.AC door onze Gebruikers, Affiliate Kooplieden, of derden. U gaat ermee akkoord dat u niet zal overschrijden van de beperkte toegang tot de Site wordt aan u verleend of gebruik maken van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel om toegang te krijgen tot COUPON.AC voor enigerlei doel worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien, u gaat ermee akkoord dat u niet: alle maatregelen nemen die stelt, of kan stellen, in onze enige discretie een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren of openbaar te tonen, alle inhoud van deze Site, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de COUPON.AC en de betreffende derde partij, voor zover van toepassing; interfereren of pogen te interfereren met de goede werking van de Site of de activiteiten uitgevoerd op de Site; of bypass onze robot exclusion headers of andere maatregelen die we kunnen gebruiken om te voorkomen of het beperken van de toegang tot de Site. ALGEMENE BEPALINGEN het Gebruik van Online Coupons COUPON.AC biedt online coupons als een gratis service voor haar Gebruikers. COUPON.AC is niet verantwoordelijk voor de verlossing, fouten en/of weglatingen verstrijken van online coupons en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een korting, een speciale aanbieding of een gratis offerte aanwezig is in het checkout-proces van een Affiliate Verkoper. Alle aanbiedingen op deze website zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. COUPON.AC heeft geen controle over de wettigheid van coupons of andere aanbiedingen van Affiliate Kooplieden, de mogelijkheid van een van de Affiliate Verkopers om te voltooien van de verkoop, in overeenstemming met de aanbiedingen of de kwaliteit van de aangeboden goederen door de Affiliate Verkopers. COUPON.AC heeft geen controle over de vraag of Affiliate Handelaars eer het biedt weergegeven op de COUPON.AC, en garandeert niet de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. In het geval u een geschil hebt met een Affiliate Koopman in enige wijze betrekking heeft op de COUPON.AC website of het gebruik van de informatie van de website, gaat u ermee akkoord om afstand te doen en laat COUPON.AC van enige en alle claims, eisen, acties, schade (werkelijke schade en gevolgschade), verliezen, kosten of uitgaven van elke soort en aard, bekend en onbekend, bekendgemaakt en is onbekend met betrekking tot dat geschil. DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID COUPON.AC WORDT BEPAALD DOOR COUPON.AC "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, COUPON.AC AFSTAND VAN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT COUPON.AC, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN DE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSGEBRUIK OF CURSUS VAN DE PRESTATIES. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE COUPON.AC ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN GESCHIL TUSSEN U EN EEN AANGESLOTEN HANDELAAR, EN U STEMT HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE VORDERING TEGEN AFGIFTE VAN COUPON.AC EN HAAR LEDEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS. COUPON.AC GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN ALLE AANGEBODEN GOEDEREN OF DIENSTEN OF DOOR HET AFFILIATE HANDELAREN OF LEVERANCIERS. COUPON.AC GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, EN COUPON.AC AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW TOEGANG TOT, OF ONVERMOGEN TOT TOEGANG TOT, DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW ONVERMOGEN OM TE ONTVANGEN KORTING BIJ DE AANSCHAF VAN GOEDEREN MET EEN DEELNEMENDE MERCHANT. U GAAT ERMEE AKKOORD TE VERGOEDEN EN VAST TE HOUDEN COUPON.AC, HAAR MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS TE VRIJWAREN VAN ELKE CLAIM OF EIS, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN EN KOSTEN, GEMAAKT DOOR DERDEN WEGENS OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE COUPON.AC, DE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR U, OF DE INBREUK DOOR U OF ENIGE ANDERE GEBRUIKER VAN ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDER RECHT VAN ENIG PERSOON OF ENTITEIT, OF ALS GEVOLG VAN ENIGE BEDREIGEND, LASTERLIJK, OBSCEEN, KWETSEND OF AANSTOOTGEVEND MATERIAAL OPGENOMEN IN HET LID MEDEDELINGEN. Wijziging Overeenkomst DE VOORWAARDEN UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST KAN VAN tijd TOT TIJD WIJZIGEN; COUPON.AC ZULLEN DEZE WIJZIGINGEN OP DEZE PAGINA. STEMT U IN GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE GENOEMDE "ALGEMENE VOORWAARDEN", MET INBEGRIP VAN ALLE UPDATES DAARVAN. COUPON.AC IS NIET VERANTWOORDELIJK ALS JE NIET LEERT VAN DE WIJZIGING. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE PAGINA TE BEKIJKEN VAN DE COUPON.AC SITE REGELMATIG OM TE BEPALEN OF DEZE OVEREENKOMST IS GEWIJZIGD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN, UW GEBRUIKERSNAAM, WACHTWOORD EN REGISTRATIE. De naleving van Wet-en Regelgeving U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U kan deelnemen aan de COUPON.AC-indien en voor zover deze deelname is toegestaan door deze wetten, regels en voorschriften. COUPON.AC kan weigeren, te schrijven, te beperken, te wijzigen of te beëindigen uw gebruikersnaam, wachtwoord en registratie, zonder aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij, als u een schending van een wet, regel of voorschrift, of als uw deelname zou in strijd zijn met enige wet, regel of voorschrift. Eigendomsrechten op de Inhoud die U erkent dat de COUPON.AC-inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot: tekst, geluid, foto ' s, afbeeldingen of ander materiaal in elke COUPON.AC communicatie, reclame of berichten, of door COUPON.AC of COUPON.AC de adverteerder of de Aangesloten Handelaren, de service en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien en/of andere eigendomsrechten en wetten. U bent alleen toegestaan om de content te gebruiken, de service of de software zoals uitdrukkelijk toegestaan door de COUPON.AC, haar adverteerders en de Aangesloten Handelaren, zoals het geval kan zijn.
العربية العربية Български Български 简体中文 简体中文 繁體中文 繁體中文 Hrvatski Hrvatski Čeština‎ Čeština‎ Dansk Dansk Nederlands Nederlands English English Eesti Eesti Suomi Suomi Français Français Deutsch Deutsch עִבְרִית עִבְרִית Magyar Magyar Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Italiano Italiano 日本語 日本語 한국어 한국어 Latviešu valoda Latviešu valoda Lietuvių kalba Lietuvių kalba Norsk bokmål Norsk bokmål Polski Polski Português Português Русский Русский Slovenčina Slovenčina Slovenščina Slovenščina Español Español Svenska Svenska ไทย ไทย Türkçe Türkçe Tiếng Việt Tiếng Việt